Cennik

Koszty usług księgowych świadczonych przez biuro rachunkowe są uzależnione od formy prowadzonej księgowości oraz skali działalności firmy (liczba księgowanych dokumentów). Przy wycenie uwzględniany jest nakład pracy wynikający z liczby dokumentów i ich złożoności oraz specyficznych oczekiwań klienta.
Ryczałt ewidencjonowany Ryczałt ewidencjonowany - podatnik VAT
Obsługa do 20 dokumentów 200 zł. brutto/mc 250 zł. brutto/mc
Obsługa od 21 do 100 dokumentów 250 zł. brutto/mc 300 zł. brutto/mc
Obsługa powyżej 100 dokumentów wycena indywidualna
PKPIR PKPIR - podatnik VAT
Obsługa do 20 dokumentów 250 zł. brutto/mc 300 zł. brutto/mc
Obsługa od 21 do 100 dokumentów 300 zł. brutto/mc 350 zł. brutto/mc
Obsługa od 100 do 200 dokumentów 550 zł. brutto/mc 600 zł. brutto/mc
Obsługa powyżej 200 dokumentów wycena indywidualna
KSH KSH - podatnik VAT
Obsługa do 10 dokumentów
(obejmuje sprawozdanie finansowe)
500 zł. netto/mc 550 zł netto/mc
Obsługa powyżej 11 dokumentów
(obejmuje sprawozdanie finansowe)
wycena indywidualna

Cennik usług kadrowo-płacowych:

W usłudze kadrowo-płacowej zapewniamy pełną obsługę umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych w tym: prowadzenie teczek osobowych, przygotowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, rejestracja pracowników w ZUS, deklaracje ZUS.
Usługa kadrowo – płacowa (pracownicy)
do 10 osób 50 zł. brutto/mc za osobę
od 11 do 20 osób 45 zł. brutto/mc za osobę
od 21 do 50 osób 35 zł. brutto/mc za osobę
od 51 powyżej wycena indywidualna
W ramach powyższych usług po uzyskaniu stosownego pełnomocnictwa prowadzimy Państwa sprawy przed organami skarbowymi i ZUS, sporządzamy i wysyłamy deklaracje roczne.