Cennik usług obowiązujący w Biurze od 1 stycznia 2023 r.

Koszty usług księgowych świadczonych przez biuro rachunkowe są uzależnione od formy prowadzonej księgowości oraz skali działalności firmy (liczba księgowanych dokumentów). Przy wycenie uwzględniany jest nakład pracy wynikający z liczby dokumentów i ich złożoności oraz specyficznych oczekiwań klienta.
Cena obejmuje wszystkie sprawy księgowo-podatkowe jednoosobowych działalności gospodarczych (w tym sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych i ZUS).
*Cena usługi obejmuje sporządzenie sprawozdania finansowego wymaganych przepisami prawa (dotyczy spółek prawa handlowego)
**Cena nie obejmuje prac dodatkowych powstałych z winy klienta.
Ryczałt ewidencjonowany - podatnik
nie będący czynnym płatnikiem VAT
Ryczałt ewidencjonowany - podatnik VAT
Obsługa do  20 dokumentów 300 zł. brutto/m-c 400 zł. brutto/m-c
Obsługa od  21 do 40 dokumentów 350 zł. brutto/m-c 450 zł. brutto/m-c
Obsługa od  41-60 dokumentów 400 zł. brutto/m-c 500 zł. brutto/m-c
Obsługa od  61-80 dokumentów 450 zł. brutto/m-c 550 zł. brutto/m-c
Obsługa od  81-100 dokumentów500 zł. brutto /m-c
600 zł. brutto/m-c
Powyżej 100 dokumentów wycena indywidualna wycena indywidualna
Książka przychodów i rozchodów
- podatnik nie będący czynnym płatnikiem VAT
Książka przychodów i rozchodów - podatnik VAT
Obsługa do 20 dokumentów 400 zł. brutto/m-c 450 zł. brutto/m-c
Obsługa od 21 do 40 dokumentów 450 zł. brutto/m-c 500 zł. brutto/m-c
Obsługa od 41 do 60 dokumentów 500 zł. brutto/m-c 550 zł. brutto/m-c
Obsługa od 61 do 80 dokumentów 550 zł. brutto/m-c 600 zł. brutto/m-c
Obsługa od 81 do 100 dokumentów 600 zł. brutto/m-c 650 zł. brutto/m-c
Obsługa od 101 do 100 dokumentów650 zł. brutto/m-c 700 zł. brutto/m-c
Obsługa powyżej 120 dokumentów wycena indywidualna wycena indywidualna
Spółki prawa handlowego - podatnik
nie będący czynnym płatnikiem VAT
Spółki prawa handlowego - podatnik VAT
Obsługa do 10 dokumentów
(obejmuje sprawozdanie finansowe)
1000 zł. brutto/m-c 1000 zł. brutto/m-c
Obsługa od 11 do 30 dokumentów
(obejmuje sprawozdanie finansowe)
1100 zł. brutto/m-c 1100 zł. brutto/m-c
Obsługa od 31 do 50 dokumentów
(obejmuje sprawozdanie finansowe)
1200 zł. brutto/m-c 1200 zł. brutto/m-c
Obsługa od 51 do 70 dokumentów
(obejmuje sprawozdanie finansowe)
1400 zł. brutto/m-c 1400 zł. brutto/m-c
Obsługa od 71 do 100 dokumentów
(obejmuje sprawozdanie finansowe)
1600 zł. brutto/m-c 1600 zł. brutto/m-c
Obsługa powyżej 100 dokumentów
(obejmuje sprawozdanie finansowe)
wycena indywidualna wycena indywidualna

Cennik usług kadrowo-płacowych:

W usłudze kadrowo-płacowej zapewniamy pełną obsługę umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych w tym: prowadzenie teczek osobowych, przygotowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, rejestracja pracowników w ZUS, deklaracje ZUS.
*Cena obejmuje umowy z pracownikami, naliczanie urlopów, płac i ekwiwalentów, prowadzenie dokumentacji pracowniczej (teczki osobowe), sporządzanie świadectw pracy, obsługa ZUS pracownika, PIT-11, sporządzanie świadectw pracy.
Usługa kadrowo – płacowa (pracownicy)
do 10 osób 70 zł. brutto/m-c za osobę
od 11 do 20 osób 65 zł. brutto/m-c za osobę
Powyżej 20 oób
wycena indywidualna
W ramach powyższych usług po uzyskaniu stosownego pełnomocnictwa prowadzimy Państwa sprawy przed organami skarbowymi i ZUS, sporządzamy i wysyłamy deklaracje roczne.
1. Obsługa prawna firm (jednoosobowa działalność gospodarcza)
Kwestie związane z obsługą w zakresie doradztwa prawnego i prawno-formalnego działalności gospodarczych, bez reprezentowania przed sądami. Obejmuje w szczególności: doradztwo prawne w zakresie prawa gospodarczego, podatkowego i cywilnego oraz administracyjnego, sporządzanie pism formalnych, umów gospodarczych, opinii prawnych, analizę przypadków w oparciu o aktualny stan prawny i orzecznictwo.
Cena usługi: 200 zł. netto / miesiąc lub wycena indywidualna wg potrzeb sprawy.
Wycena indywidualna: od 60 zł netto + 20 zł. / 1 strona pisma/umowy.


2. Obsługa prawna Spółek:
Poza wskazanymi powyżej obejmuje także kwestie związane z kodeksem spółek handlowych (sporządzanie wymaganej dokumentacji spółek, wnioski i pisma do Krajowego Rejestru Sądowego).
Cena usługi: 500 zł netto / miesiąc lub wycena indywidualna wg potrzeb sprawy.
Wycena indywidualna: od 90 zł netto + 20 zł. / 1 strona pisma/umowy.